Firma Omnibuss zajmuje się:

 

- organizowaniem konferencji naukowych i szkoleń (również na zamówienie),

 

- publikacją artykułów w monografii (wieloautorskiej i współautorskiej - więcej informacji na ten temat w zakładce monografia)

  

    Organizowane przez firmę Omnibuss konferencje naukowe mają na celu prezentację dorobku naukowego studentów, doktorantów, młodych przedstawicieli nauki, w gronie młodej ale także i doświadczonej kadry naukowej zarówno z uczelni jak i jednostek pozaakademickich. Umożliwiają one wymianę doświadczeń i poglądów, dyskusje oraz prezentacje dokonań naukowych.

    Organizujemy międzyuczelniane projekty naukowe, które mają na celu łączenia umiejętności, wiedzy i doświadczenia różnych ośrodków naukowych. Nasze projekty polegają na współpracy naukowców z różnych ośrodków naukowych, której rezultatem jest publikacja monografii często interdyscyplinarnej i innowacyjnej.

   Proponujemy nowatorskie rozwiązania dla studentów, doktorantów, doktorów, młodych przedstawicieli nauki zarówno z zakresu publikacji osiągnięć naukowych, rozwijania się poprzez szkolenia, a także pokazania swojej osoby i dorobku naukowego na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

 

Jesteś studentem? Piszesz doktorat? Jesteś młodym naukowcem? Chcesz budować swój dorobek naukowy?

 

Sprawdź jakie aktualnie przygotowujemy monografie lub zaproponuj swoją.

 

- Naszą misją jest stworzenie ogólnodostępnej platformy dla naukowców,

- Popularyzacja treści naukowych,

- Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla naukowców,

- Zapewnienie szybkiego i terminowego cyklu wydawniczego,

- Budowanie międzyuczelnianych projektów mogących zaprocentować w przyszłości pozyskaniem środków na wszelkiego rodzaju badania naukowe i rozwój własny,

 

 

    Firma Omnibuss wydaje wszystkie publikacje w wersji elektronicznej, jako odrębne publikacje książkowe z nadanym numerem ISBN. Publikowanie w formie elektronicznej zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie publikacji w społeczności naukowców. Wykorzystujemy nowe technologie czyniąc naukę dostępną i zwiększając tym samym szanse  autorów na cytowanie ich publikacji. W przeciwieństwie do innych firm tego typu zapewniamy darmowe udostępnienie publikacji na naszej stronie internetowej. Nie odbieramy także autorom artykułów praw autorskich do swojego dzieła! (jak czyni to wiele firm tego typu, wydawnictw i czasopism naukowych).